درباره ما | About Us

نام: سعید (Saeed)
نام خانوادگی: گل محمدی (Golmohammadi)
تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۷/۲۰ (۱۱/October/1984)

رییس هیئت مدیره آکادمی نگرش مثبت قرن ۲۱
مدیر اجرایی پروژه ملی تحول درون
مربی و مشاور برندهای معتبر داخلی و بین المللی
مشاور خصوصی و استراتژیک تعدادی از مدیران ارشد شرکت های معتبر بازاریابی چند سطحی در داخل و خارج کشور

مولف و مترجم کتاب در حوزه مهارت های زندگی، خودشناسی، موفقیت در کسب و کار و معنویات